Διαίρεση σε Ζώνες

Η εταιρεία E–Bill Courier διαθέτοντας ως στόχο της την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας σε όλον τον κόσμο έχει προβεί σε διαίρεση των ηπείρων σε χώρες, πόλεις και νομούς αντίστοιχα, ώστε να δύναται να διεκπεραιώσει αποστολές ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ή/και δυσπρόσιτες περιοχές.

Όλη αυτή η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας EBill Courier ώστε να κατατμηθεί όλος ο κόσμος σε περιοχές και επαρχίες ανά ταχυδρομικό κώδικα και να εντοπίζονται εύκολα οι οποιεσδήποτε τοποθεσίες ζητηθούν να προσεγγιστούν από τους οδηγούς/ταχυμεταφορείς μας. Όλοι οι ταχυδρομικοί κώδικες είναι καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μας σύστημα, το οποίο κατά την καταχώρησή σας δύναται να συμπληρώνει αυτόματα την ζώνη εξυπηρέτησης του αποστολέα και του παραλήπτη αντίστοιχα.

Ενδεικτικά, η διαίρεση σε ζώνες γίνεται ως εξής:

Ζώνες ταχυμεταφορών εντός Αττικής
Ζώνη 1: Ν. Αττικής Ζώνη 2: Ν. Αττικής
Αθήνα Υπόλοιπο Αττικής
Ζώνες ταχυμεταφορών εντός Ελλάδος
Χερσαίοι Προορισμοί Νησιωτικοί Προορισμοί
*Στερεά Ελλάδα Νησιά Βόρειου Αιγαίου
Πελοπόννησος Νησιά Νότιου Αιγαίου
Ήπειρος Νησιά Ιονίου
*Θεσσαλία Κρήτη
*Μακεδονία Άλλοι Νησιώτικοι Προορισμοί
*Θράκη *Στους νησιωτικούς προορισμούς
συγκαταλέγονται και τα νησιά
που γεωγραφικά ανήκουν
σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.

For further details, regarding the individual zoning of the municipalities of the Prefecture of Attica, please visit our website www.ebill.com.gr