Απαγορευμένα Είδη

Η E–Bill Courier βάσει νομοθεσίας δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση τη μεταφορά των κάτωθι:

 • Ναρκωτικά
 • Μολυσματικές, διαβρωτικές & δηλητηριώδεις ουσίες
 • Εύφλεκτο, εκρηκτικό & ραδιενεργό υλικό
 • Είδη ή μέρη οπλισμού
 • Βιολογικό υλικό
 • Πορνογραφικό υλικό
 • Ζώα
 • Φυτά
 • Χρήματα
 • Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα
 • Αρχαιότητες
 • Αλλοιώσιμα τρόφιμα
 • Πυρομαχικά
 • Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες
 • Κάρτες χρόνου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή
 • Ωρολόγια χρυσά
 • Κοσμήματα
 • Πολύτιμοι λίθοι & μέταλλα
 • Έργα τέχνης
 • Μη αναπαραγώγιμα έγγραφα ή αντικείμενα (πχ. αλληλογραφία/ φιλμ/ βίντεο προσωπικής αξίας, γραμματόσημα, λαχεία, αντίκες) και
 • Γενικά είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας.

Ο Αποστολέας του φακέλου/δέματος οφείλει να δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα άνωθι είδη κατά την παραλαβή του φακέλου/δέματος από ταχυμεταφορέα της E–Bill Courier.

Η E–Bill Courier δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά των κάτωθι αντικειμένων εκτός αν ο πελάτης έχει προβεί σε ασφάλιση του περιεχομένου πριν την διεκπεραίωση της αποστολής:

 • Επιταγές και εν γένει αξιόγραφα
 • Χρεόγραφα
 • Αντίκες
 • Εύθραστα Αντικείμενα μεγάλης ή ιδιαίτερης αξίας επαρκώς συσκευασμένα
 • Μη αναπαραγώγιμα έγγραφα ή αντικείμενα (πχ αλληλογραφία, φιλμ, βίντεο, γραμματόσημα, λαχεία)
 • Αντικείμενα/ έγγραφα επί των οποίων υφίστανται/ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Φυτά ειδικής/ σπάνιας καλλιέργειας ή/και ιδιαίτερης αξίας

Ο Αποστολέας του δέματος οφείλει να δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή περιλαμβάνει κάποιο από τα άνωθι είδη κατά την παραλαβή του φακέλου/δέματος από ταχυμεταφορέα της E–Bill Courier, και ότι έχει ήδη προβεί σε ασφάλιση του περιεχομένου.

Η E–Bill Courier δύναται -κατά τη διακριτική της ευχέρεια- να αναλάβει τη διεκπεραίωση αποστολών με το κάτωθι περιεχόμενο μόνο εφόσον ο Αποστολέας ενημερώσει εγγράφως την E–Bill εκ των προτέρων ότι πρόκειται για παράδοση φακέλου ή δέματος με το κάτωθι περιεχόμενο και εφόσον η αποστολή πρόκειται να διενεργηθεί αποκλειστικά εντός της περιφέρειας Αττικής και τα προς αποστολή αντικείμενα πληρούν τις νομοθετικές προδιαγραφές.

 • Βερνίκια, Διορθωτικό (blanco), Σπρέϊ Μαλλιών
 • Εύφλεκτα Στερεά
 • Σπίρτα
 • Οξειδωτικά
 • Βαφές Μαλλιών, Λοσιόν για Περμανάντ
 • Δηλητήρια
 • Εντομοκτόνα, Βιολογικά Δείγματα
 • Ραδιενεργά
 • Βηματοδότες, Ανιχνευτής πυρκαγιάς
 • Διαβρωτικά
 • Μπαταρίες Λιθίου και Υγρά Στοιχεία
 • Αρώματα
 • Κολόνιες, Σπρέι αποσμητικά

Η Εταιρεία σε περίπτωση που κληθεί να μεταφέρει φάκελο ή δέμα κατά παράβαση των ανωτέρω διατηρεί κάθε δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης και εκκίνησης κάθε απαραίτητης νομικής ενέργειας σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας ή βλάβης της Εταιρείας, του προσωπικού της Εταιρείας ή τρίτου.

Μοναδικός υπεύθυνος του περιεχομένου του προς αποστολή δέματος ή φακέλου είναι ο πελάτης ή/και αποστολέας. Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί τη διεκπεραίωση της μεταφοράς σε περίπτωση που ενημερωθεί ορθώς από τον πελάτη ή/και αποστολέα αναφορικά με το περιεχόμενο του προς αποστολή δέματος ή φακέλου. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να ελέγξει το προς αποστολή αντικείμενο και να αρνηθεί τη διεκπεραίωση της αποστολής κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Κάθε αποστολή βασίζεται στη δήλωση του πελάτη ή/και αποστολέα, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται κατά τα συμφωνηθέντα στην παρούσα Σύμβαση και τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία.