Πολιτική Covid-19

Η E–Bill Courier, ανταποκρινόμενη στις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης του κορωνοϊού, έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα και περιορισμούς. Συγκεκριμένα, η E–Bill Courier έχει προσαρμόσει τη διαχείριση και τις δραστηριότητές της εκπληρώνοντας τα υψηλά πρότυπα που καθορίζονται από το σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας Covid.19.

Η πολιτική Πανδημίας Covid-19 καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες που εφαρμόζει η EBill Courier, διασφαλίζοντας ότι ο λειτουργικός μηχανισμός, οι πόροι και η διάταξη της υποδομής είναι πάντα σύμφωνες με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, όπως ορίζονται από τα αρμόδια ιδρύματα υγείας, για την πρόληψη της μετάδοσης και εξάπλωσης του SARS-Cov-2 coronavirus.

Το αντικείμενο της πολιτικής Πανδημίας Covid-19 είναι η άμεση εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος και ο απώτερος σκοπός της πολιτικής αυτής είναι:

 • Η προστασία της υγείας του προσωπικού και των επισκεπτών/πελατών της εταιρείας.
 • Η βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εμπειρίας συνεπάγεται και προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της εταιρείας.

Η πολιτική Πανδημίας Covid-19 υπογραμμίζει την ευθύνη, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπει η εταιρεία, η οποία καθορίζει και λαμβάνει προληπτικά μέτρα με σκοπό:

 • Τη μείωση ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας της μετάδοσης και εξάπλωσης του Covid-19
 • Την υποστήριξη για υψηλού επιπέδου πρόληψη κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή σκόπιμα) στο SARS-Cov-2.
 • Τη διαχείριση πιθανών συμβάντων SARS-Cov-2 με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, βάσει των προτεινόμενων δημοσιευμένων οδηγιών και οδηγιών των αρμόδιων εθνικών (π.χ. Υπουργεία Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. Π.Ο.Υ.) και συνεργατών φορέων, σε σχέση με πρόσωπα, με τα οποία η εταιρεία έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργίες, κατά τη διαδικασία παροχής προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της.

Η λειτουργία του προσωπικού, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, η λειτουργία των βοηθητικών βάσεων αγκυροβόλησης σκαφών, καθώς και η επιχειρησιακή υποδομή (π.χ. πλοία) έχει προσαρμοστεί για την εφαρμογή των ειδικών πρωτόκολλων υγιεινής για σκάφη και των ειδικών πρωτόκολλων υγείας για τις επιχειρήσεις.

Η Πολιτική πανδημίας Covid-19 εφαρμόζεται για:

 • Όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας,
 • Όλες τις κύριες/βοηθητικές εγκαταστάσεις και λειτουργικές υποδομές της εταιρείας,
 • Όλους τους έμμεσους υπαλλήλους της εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους,
 • Όλους τους πελάτες της εταιρείας κατά την είσοδο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και
 • Όλους τους επισκέπτες κατά την είσοδο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η EBill Courier:

 • Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και πρόληψης στις υποδομές της εταιρείας, όπως παροχή υλικών ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) για όλο το προσωπικό και τους επισκέπτες στους χώρους των εγκαταστάσεων της.
 • Έχει εντατικοποιήσει την καθαριότητα όλων των επιφανειών και έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων.
 • Έχει πραγματοποιήσει αναλυτική ενημέρωση και εκπαίδευση στο προσωπικό και στους συνεργάτες της εταιρίας για τη συμπεριφορά και τα μέτρα ασφαλείας.
 • Εφαρμόζει διαδικασία θερμομέτρησης σε όλους τους εισερχόμενους στις εγκαταστάσεις της. Τα στοιχεία θερμομέτρησης δεν καταγράφονται σύμφωνα με τον  Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ). Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δεν επιτρέπεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις και συνίσταται αυστηρά  η παρακολούθηση από ειδικό ιατρό.
 • Έχει δώσει αυστηρή οδηγία για μη προσέλευση του προσωπικού, συνεργατών ή άλλων ενδιαφερόμενων μερών με συμπτωματολογία και τηλεφωνική γραμμή άμεσης ενημέρωσης για συγχρωτισμό με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.
 • Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος εντός εγκατάστασης, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την απομάκρυνση του παθόντος και την απολύμανση κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΥ.
 • Έχει καθορίσει μετρήσιμους δείκτες εκπαιδεύσεων, υπολογισμού κρουσμάτων, πιθανών περιστατικών, και μέτρων συμμόρφωσης και ελέγχου διεργασιών προς αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σκοπός των προληπτικών μέτρων της EBill Courier, είναι όχι μόνο η προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου, αλλά και η άρρηκτη λειτουργία της για την εξυπηρέτηση των πελατών της, σεβόμενη τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Πανδημίας Covid-19, οι πρακτικές, διαδικασίες και μεθοδολογίες, εφαρμόζονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία και έχουν ενημερωθεί πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγηθούν σε διοικητικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις είναι το απόλυτο μέτρο για την προστασία του ατόμου και τη δημόσια υγεία, ορίζοντας την ανθρώπινη υγεία ως την υψηλότερη αξία και αποδεικνύοντας τη δέσμευση της Διοίκησης στην εφαρμογή της Πολιτικής Πανδημίας Covid-19.