ΑΛΛΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΘΑΣΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΣΚΥΡΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΙΓΙΝΑ,
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΠΟΡΟΣ, ΚΥΘΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΛΛΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΣΠΟΡΑΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΘΑΣΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΣΚΥΡΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΙΓΙΝΑ,
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΠΟΡΟΣ, ΚΥΘΗΡΑ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ